Backdrop Chung" "Kết" "NSC" "2020 màu tím

 

Về cuộc thi

Cuộc thi Investment Challenge 2020 được tổ chức với thể lệ như sau

Vòng I: Sơ loại (Thi online) - 19/5/2020 - 20/5/2020

Sau khi đăng ký dự thi, mỗi thí sinh sẽ nhận được thông tin đăng nhập (tài khoản, mật khẩu) để dự thi vòng loại dưới hình thức trắc nghiệm online

Thể lệ vòng thi:

  • Các thí sinh sẽ phải vượt qua bài thi trắc nghiệm online 50 câu trong thời gian 45 phút.
  • Các câu hỏi này chủ yếu xoay quanh các kiến thức cơ bản và tổng quan về kinh tế, tài chính, chứng khoán,…

Kết thúc Vòng 1, Ban tổ chức sẽ chọn ra khoảng 60 thí sinh có số điểm cao nhất tiếp tục bước vào Vòng II (Đầu tư thực tế)

Vòng II: Đầu tư thực tế (Nhà đầu tư bản lĩnh) - 1/6/2020 - 31/7/2020

60 thí sinh xuất sắc vượt qua Vòng 1 sẽ được lập thành 20 đội, mỗi đội gồm 3 thành viên. Thí sinh tham gia được quyền tự lập đội trước khi Ban tổ chức lập đội cho.

Ban tổ chức sẽ cấp tài khoản và tiền (thật) cho các đội tương ứng với mức điểm (thứ tự điểm) đạt được theo khung sau:

  • Mức 1. Từ 01 đến 30: 10 triệu đồng và được bao lỗ 20% số tiền được cấp
  • Mức 2. Từ 31 đến 45: 05 triệu đồng và được bao lỗ 20% số tiền được cấp
  • Mức 3. Từ 46 đến 60: 05 triệu đồng và không được bao lỗ

Thời gian đầu tư: 2/6/2020 – 31/7/2020

Kết thúc thời gian đầu tư, chọn 08 đội có kết quả đầu tư tốt nhất sẽ bước vào vòng thi chung kết.

Vòng III: Chung kết - 12/10/2020

Số đội tham gia: 08 đội thắng cuộc trong Vòng II.

Thời gian: 12/10/2020

Thể lệ cuộc thi đêm chung kết:

Vòng thi chung kết có 3 chặng như sau:

+ Chặng 1: Khởi động;

+ Chặng 2: Tăng tốc;

+ Chặng 3: Về đích.

CHẶNG 1: KHỞI ĐỘNG

Hình thức thi:

Mỗi đội thi sẽ trả lời nhanh 08 câu hỏi trắc nghiệm;

Tổng thời gian đọc đề và đưa ra đáp án của mỗi đội thi là 05 phút;

Đội thi tự kiểm soát thời gian trả lời cho mỗi câu hỏi;

Các câu hỏi bị bỏ qua không được quay lại.

Tính điểm:

Mỗi câu trả lời đúng được 10đ. Tổng điểm tối đa của 1 đội trong Chặng 1 là 80đ.

Kết thúc Chặng 1:

5 đội có số điểm cao nhất sẽ vào thi tiếp Chặng 2.

Trên thang điểm xếp từ cao xuống thấp, nếu vị trí thứ 5 có nhiều đội đồng điểm, đội giành

được quyền vào Chặng tiếp theo sẽ là đội có tỷ suất sinh lời cao hơn ở Vòng II (trải nghiệm

đầu tư thực tế).

CHẶNG 2: TĂNG TỐC

Hình thức thi:

+ BTC cung cấp 5 gói câu hỏi khác nhau có mức độ khó như nhau tương ứng với 5 đội thi;

+ Các đội thi bốc thăm để trả lời gói câu hỏi gồm 04 câu tự luận.

Tính điểm:

+ Trong mỗi gói sẽ gồm 4 câu hỏi nhỏ . Điểm của mỗi câu là: câu 1 là 10đ, câu 2 là 20đ,

câu 3 là 20đ, câu 4 là 30đ. Mức độ khó tăng dần;

+ Mỗi đội thi sẽ có tổng thời gian đọc đề và trả lời cho mỗi câu như sau: câu 1 có 20s, câu

2 có 30s, câu 3 có 30s, câu 4 có 70s.

+ Mỗi đội có quyền chọn ngôi sao hi vọng cho 1 trong 4 câu hỏi của đội mình, trả lời đúng

câu hỏi có ngôi sao hi vọng thì điểm câu hỏi đó sẽ nhân 2;

+ Đội thi sẽ chọn ngôi sao hi vọng trước khi biết đề câu hỏi đó;

+ Tổng điểm tối đa của 1 đội trong Chặng 2 là từ 80đ-120đ;

+ Trong mỗi câu hỏi, nếu đội thi trả lời sai thì các đội khác có quyền bấm chuông trả lời,

nếu trả lời sai thì bị trừ 50% số điểm của câu đó.

Câu                    Thời gian trả lời                       Số điểm tương ứng                      TH sử dụng ngôi sao hy vọng (x2)

  1                                20s                                             10đ                                                             20đ

  2                                20s                                             10đ                                                             20đ

  3                                20s                                             10đ                                                             20đ

  4                                20s                                             10đ                                                             20đ

(Lưu ý:

1. Khi kết thúc câu hỏi, TH đội thi trả lời sai, MC sẽ hô “Các đội khác có giành quyền

trả lời không ạ?”. Đội nào bấm chuông nhanh nhất sẽ được quyền trả lời câu hỏi đã giành.

Trường hợp 1 nếu đội giành trả lời đúng sẽ được điểm của câu hỏi đó. Trường hợp 2 nếu

đội giành trả lời sai thì đội sẽ bị trừ 50% điểm câu hỏi đó vào tổng điểm.

Ví dụ: Đội 3 (số điểm đang có: 100) đang thi, đội 3 đang trả lời câu hỏi số 1 và đội 3

trả lời sai. Ngay lúc đó đội 2 (số điểm đang có: 120) giành quyền trả lời sẽ có 2 trường

hợp sau.

TH1: Đội 2 giành và trả lời đúng. Đội 2 sẽ được cộng điểm của câu hỏi số 1 (10đ). Tuy

nhiên số điểm của đội 2 đã đạt mức tối đa nên điểm của đội 2 lúc này vẫn là: 120đ.

TH2: Đội 2 giành và trả lời sai. Đội 2 sẽ bị trừ 5 điểm (50% của 10đ). Do đó số điểm

của đội 2 lúc này là: 115đ.

2. Trong trường hợp đội thi sử dụng ngôi sao hi vọng. Trường hợp 1 là trả lời đúng sẽ

được nhân đôi số điểm câu đó. Trường hợp 2 là trả lời sai không bị trừ điểm do sử dụng

ngôi sao hi vọng.

3. Trường hợp sử dụng ngôi sao hi vọng và trả lời sai, đội thi khác giành quyền trả lời

và trả lời đúng thì sẽ như thế nào?

Đáp:

Ví dụ: Đội 1 sử dụng ngôi sao hi vọng cho câu hỏi số 4 (30đ x 2 = 60đ) và đội 1 trả lời

sai. Đội 2 giành quyền trả lời của đội 1 và đội 2 trả lời đúng. Như vậy đội 2 sẽ được cộng

30đ (nghĩa là không quan tâm ngôi sao hi vọng đối với đội 2 giành quyền trả lời).

Kết thúc Chặng 2:

3 đội có tổng điểm Chặng 1 và Chặng 2 cao nhất sẽ vào Chặng 3;

Trên thang điểm xếp từ cao xuống thấp, nếu vị trí thứ 3 có nhiều đội đồng điểm, đội giành

được quyền vào Chặng tiếp theo sẽ là đội có tỷ suất sinh lời cao hơn ở Vòng II (trải nghiệm

đầu tư thực tế).

CHẶNG 3: VỀ ĐÍCH

Hình thức thi:

+ Mỗi đội thi sẽ có 10 phút để trình bày chiến lược và danh mục đầu tư mà đội đã thực hiện

trong Vòng II (trải nghiệm đầu tư thực tế).

+ Sau đó đội thi sẽ trả lời câu hỏi tình huống, phản biện của Hội đồng Giám khảo trong 5

phút.

Tính điểm:

+ Điểm cao nhất của mỗi giám khảo là 100đ, tổng điểm thuyết trình của đội thi sẽ là điểm

bình quân của 5 giám khảo.

+ Kết quả chung cuộc được xác định như sau:

Điểm giao dịch vòng 2 (a)

Điểm thuyết trình trước BGK (b)

Tổng điểm Vòng Chung kết = 30% a + 70% b

+ Phần điểm giao dịch (a) được tính như sau:

- Đội có tỷ suất sinh lời Vòng II cao nhất trong 3 đội vào Chặng 3: sẽ có 30% a = 30 đ;

- Đội có tỷ suất sinh lời Vòng II cao thứ hai trong 3 đội vào Chặng 3 sẽ có 30% a = 20 đ;

- Đội có tỷ suất sinh lời Vòng II thấp nhất trong 3 đội vào Chặng 3 sẽ có 30% a = 10 đ.

Kết thúc chặng 3:

Đội chiến thắng chung cuộc là đội có số điểm cao nhất.

 

TON DUC THANG UNIVERSITY

19 Nguyen Huu Tho, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: http://dtck.tdtu.edu.vn
Email: clbchungkhoantrensc@gmail.com