Về cuộc thi

Cuộc thi Investment Challenge 2021 được tổ chức với thể lệ như sau

Vòng I: Sơ loại (Thi online) - 26/04/2021 - 28/04/2021

Sau khi đăng ký dự thi, mỗi thí sinh sẽ nhận được thông tin đăng nhập (tài khoản, mật khẩu) để dự thi vòng loại dưới hình thức trắc nghiệm online

Thể lệ vòng thi:

 • Các thí sinh sẽ phải vượt qua bài thi trắc nghiệm online 45 câu trong thời gian 40 phút.
 • Các câu hỏi này chủ yếu xoay quanh các kiến thức cơ bản và tổng quan về kinh tế, tài chính, chứng khoán,…

Kết thúc Vòng 1, Ban tổ chức sẽ chọn ra 90 thí sinh có số điểm cao nhất tiếp tục bước vào Vòng II (Đầu tư thực tế)

Vòng II: Trải nghiệm Đầu tư thực tế (Nhà đầu tư bản lĩnh) - 17/05/2021 - 16/07/2021

Tài trợ tiền thật để trải nghiệm đầu tư

 • Vào Vòng II là 90 thí sinh có điểm thi cao nhất trong Vòng I (từ cao xuống thấp).
 • Trong Vòng II, thí sinh thi đấu sẽ tự lập thành đội của mình, mỗi đội 03 người, theo các mức điểm được tài trợ số tiền tương ứng dưới đây.
 • Ban tổ chức sẽ mở tài khoản miễn phí cho các đội tại một Công ty chứng khoán và tài trợ tiền thật vào tài khoản của đội chơi để mua bán chứng khoán.
 • Ban tổ chức sẽ cấp tài khoản và tiền (thật) cho các đội tương ứng với mức điểm (thứ tự điểm) đạt được theo khung sau:
  • Mức 1. Từ 01 đến 30: 10 triệu đồng và được bao lỗ 20% số tiền được cấp
  • Mức 2. Từ 31 đến 60: 5 triệu đồng và được bao lỗ 10% số tiền được cấp
  • Mức 3. Từ 61 đến 90: 05 triệu đồng và không được bao lỗ
 • Thời gian đầu tư: 17/05/2021 – 16/07/2021

Luật chơi

 • Các đội chơi tự lập đội để mở tài khoản và nhận tiền tài trợ mua bán chứng khoán.
 • Các đội không được cấp đủ 10 triệu, được phép tự tài trợ đến đủ 10 triệu đồng;
 • Các đội được bao lỗ nếu có số lỗ lớn hơn số lỗ được bao sẽ phải thanh toán số lỗ vượt quy định.
 • Các đội không được bao lỗ phải tự chịu trách nhiệm về số lỗ.
 • Các đội chơi phải tiến hành mua bán, giao dịch chứng khoán tối thiểu 03 lần với tối thiểu 02 mã chứng khoán.
 • Kết thúc 02 tháng (60 ngày) trải nghiệm đầu tư thực tế:Đội chơi nào có tiền lời (trên vốn gốc được tài trợ) sẽ được nhận toàn bộ tiền lời.Đội chơi nào bị lỗ (do không được bao lỗ hoặc lỗ hơn mức được bao), phải bù lỗ.
 • Đến 15h00 ngày 16/07/2021, các đội chơi phải bán hết chứng khoán.
 • Căn cứ vào sao kê tài khoản giao dịch tại công ty chứng khoán, 10 đội chơi có tỷ suất sinh lời cao nhất sẽ được vào VÒNG CHUNG KẾT.
 • Tỷ suất sinh lời được tính theo thang điểm 100; tính từ đội có tỷ suất sinh lời cao nhất đến đội có tỷ suất sinh lời thấp nhất. Đội thứ 1 = 100 điểm; đội thứ 10 = 10 điểm.

Vòng III: Chung kết - 12/08/2021

Chặng 1: RUN - Kiến thức chung về chứng khoán

 • 10 đội chơi thi trả lời nhanh 06 câu hỏi trắc nghiệm.
 • Tính điểm: Mỗi câu trả lời đúng được 20 đ. Tổng điểm 120 đ.
 • Kết thúc Chặng 1: 06 đội có số điểm cao nhất sẽ vào thi tiếp Chặng 2.

Chặng 2: BOOST – Kiến thức chuyên sâu về chứng khoán và đầu tư chứng khoán

 • 06 đội chơi bốc thăm để trả lời gói câu hỏi gồm 05 câu
 • Tính điểm: Mỗi câu hỏi được tính 30 điểm. Tổng điểm 150 đ.
 • Kết thúc Chặng 2: 03 đội có điểm cao nhất sẽ vào Chặng 3.

Chặng 3: GLORY – Thuyết trình bảo vệ Chiến lược và Danh mục đầu tư

 • 03 đội chơi trình bày Chiến lược và danh mục đầu tư của đội đã thực hiện trong Vòng II (trải nghiệm đầu tư thực tế) và trả lời câu hỏi tình huống, phản biện của các thành viên Hội đồng Giám khảo.
 • Tính điểm: Tổng điểm 100 đ.

Kết quả cuối cùng:

Điểm cuối cùng để tìm ra NHÀ VÔ ĐỊCH được tính như sau:  TỔNG ĐIỂM A = B +C

Trong đó:

A: là tổng số điểm của B và C cộng lại theo tỷ trọng: B chiếm 70% tổng điểm; C chiếm 30% tổng điểm.

B: là điểm Thuyết trình bảo vệ Danh mục đầu tư = 70% tổng điểm

C: là điểm Tỷ suất sinh lời trong Vòng II = 30% tổng điểm

NHÀ VÔ ĐỊCH: là đội chơi có tổng điểm A = B + C lớn nhất; tức là đội có điểm Tỷ suất sinh lời đầu tư thực tế và điểm thuyết trình trước Ban giám khảo cao nhất. ./.

 

TON DUC THANG UNIVERSITY

19 Nguyen Huu Tho, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: http://dtck.tdtu.edu.vn
Email: clbchungkhoantrensc@gmail.com