Đối tượng tham gia

 

- Sinh viên của tất cả các khoa, ngành đang theo học tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

- Sinh viên của tất cả các trường đại học, cao đẳng trên toàn quốc (Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Kinh tế - Luật, Đại học Ngoại thương Cơ sở 2, Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, Đại học Mở TP.HCM, Đại học Ngân hàng TP.HCM, Đại học Giao thông vận tải TP.HCM, Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM, …).

TON DUC THANG UNIVERSITY

19 Nguyen Huu Tho, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: http://dtck.tdtu.edu.vn
Email: investmentchallenge2022.btc@gmail.com

Hotline: 

📞0899 349 828 (Mr. Vĩnh Đức) - Thể lệ.

📞0373 540 105 (Mr. Hồng Thuận) - Kĩ thuật