Giải thưởng

* 01 GIẢI NHẤT: 20.000.000 đồng

03 suất học bổng CFA, FRM

03 suất 100% học bổng Khóa Phân tích kỹ thuật

03 suất thực tập tại các công ty Chứng khoán TOP 5

03 sách Chuyên ngành chứng khoán

* 01 GIẢI NHÌ: 10.000.000 đồng

03 suất 30% học bổng CFA, FRM

03 suất thực tập tại các công ty Chứng khoán TOP 5

03 sách Phân tích kỹ thuật

* 01 GIẢI BA: 6.000.000 đồng

03 suất 20% học bổng CFA, FRM

03 suất thực tập tại các công ty Chứng khoán TOP 5

03 sách Phân tích kỹ thuật

* 02 GIẢI KHUYẾN KHÍCH: 4.000.000 đồng

10% học bổng CFA, FRM

01 Sách Phân tích kỹ thuật

* Phần thưởng đặc biệt: dự kiến bao gồm tiền mặt và/hoặc các hình thức quy đổi tương đương tiền. Đặc biệt, ở vòng 2, nếu các đội thi đầu tư có lợi nhuận, BTC sẽ trao tặng phần lợi nhuận chênh lệch so với số vốn ban đầu cho đội thi.

TON DUC THANG UNIVERSITY

19 Nguyen Huu Tho, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: http://dtck.tdtu.edu.vn
Email: investmentchallenge2022.btc@gmail.com

Hotline: 

📞0899 349 828 (Mr. Vĩnh Đức) - Thể lệ.

📞0373 540 105 (Mr. Hồng Thuận) - Kĩ thuật