Giải thưởng

  • 01 Giải nhất: 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) + kỷ niệm chương và giấy khen
  • 01 Giải nhì: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) + kỷ niệm chương và giấy khen
  • 01 Giải ba: 5.000.000 đồng (năm triệu đồng) + kỷ niệm chương và giấy khen
  • 03 Giải khuyến khích: 2.000.000 đồng (hai triệu đồng/giải) + kỷ niệm chương và giấy khen
  • 04 Giải triển vọng: 1.000.000 đồng/giải (một triệu đồng/giải) + giấy khen
  • Đặc biệt: Tại vòng Đầu tư thực tế, nếu nhóm thí sinh đầu tư có lợi nhuận, thì giải thưởng chính là phần chênh lệch giữa số tiền ban đầu và kết quả đầu tư.
TON DUC THANG UNIVERSITY

19 Nguyen Huu Tho, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: http://dtck.tdtu.edu.vn
Email: clbchungkhoantrensc@gmail.com