Backdrop Chung" "Kết" "NSC" "2020 màu tím

 

Giải thưởng

  • 01 Giải nhất: 10,000,000đ (mười triệu đồng) + kỷ niệm chương và giấy khen
  • 01 Giải nhì: 4,500,000đ (bốn triệu năm trăm ngàn đồng) + kỷ niệm chương và giấy khen
  • 01 Giải ba: 3,000,000đ (ba triệu đồng) + kỷ niệm chương và giấy khen
  • 01 Giải khuyến khích: 1,000,000đ (một triệu đồng) + kỷ niệm chương và giấy khen
  • 04 Giải triển vọng: 500,000 (năm trăm ngàn đồng) + giấy khen
  • Đặc biệt: Tại vòng Đầu tư thực tế, nếu nhóm thí sinh đầu tư có lợi nhuận, thì giải thưởng sẽ là phần chênh lệch giữa số tiền ban đầu và kết quả đầu tư.
TON DUC THANG UNIVERSITY

19 Nguyen Huu Tho, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: http://dtck.tdtu.edu.vn
Email: clbchungkhoantrensc@gmail.com