Backdrop Chung" "Kết" "NSC" "2020 màu tím

 

Liên hệ

Để biết thêm thông tin:

Fanpage: https://www.facebook.com/clbchungkhoantrensc/

Facebook: tại đây

Website: http://dtck.tdtu.edu.vn/

Email: clbchungkhoantrensc@gmail.com

Hotline:

093 3978 103 (Mr Nguyễn Xuân Cường)

033 3995 241 (Ms Nguyễn Thị Thanh Uyên)

TON DUC THANG UNIVERSITY

19 Nguyen Huu Tho, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: http://dtck.tdtu.edu.vn
Email: clbchungkhoantrensc@gmail.com