Liên hệ

Để biết thêm thông tin:

Fanpage: https://www.facebook.com/clbchungkhoantrensc/

Facebook: tại đây

Website: http://dtck.tdtu.edu.vn/

Email: clbchungkhoantrensc@gmail.com

Hotline:

094 3445 404 (Mr Dương Hoá)

033 7664 434 (Ms Nguyễn Thị Ngọc Hiền)

TON DUC THANG UNIVERSITY

19 Nguyen Huu Tho, District 7, Ho Chi Minh City, Vietnam

Website: http://dtck.tdtu.edu.vn
Email: clbchungkhoantrensc@gmail.com